Vanaf 1 juli 2011 is de keuring van de private waterafvoer verplicht in volgende gevallen:

  • Bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwingen
  • Bij (her)aansluiting op de openbare riolering, gracht of IBA
  • Bij (heraansluiting) op de openbare riolering wanneer in uw straat
  • Een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd.

De keurder controleert volgende zaken:

  • Correcte scheiding van het private afval- en regenwatercircuit
  • Correcte aansluiting van toestellen (toilet, bad, etc.) op de circuits
  • Materiaal (en inhoud) van onderdelen zoals hemelwaterput, vetafscheider, septische put
  • Afvoer van het hemelwater van verharde oppervlaktes
  • Infiltratie- en drainagevoorzieningen.