Dubo-Pass beschikt over een thermografische camera (infraroodcamera - type FLIR T425) om in uw woning het onzichtbare zichtbaar te maken.

Infraroodcamera's tonen beelden van onzichtbare "warmtestraling" en maken het mogelijk zeer nauwkeurig en contactloos temperaturen te meten.
Infrarood wordt meer en meer gebruikt voor het opsporen van problemen in gebouwen: lekken in de vloerverwarming, lekken in sanitaire installaties, tochtproblemen, isolatiegebreken, foutief aangebrachte isolatie, koudebruggen, vochtproblemen,...
Door het combineren van de luchtdichtheidsmeting en een controle met de infraroodcamera kunnen luchtlekken zeer goed worden opgespoord. Dubo-Pass maakt van het thermografisch onderzoek een eindrapport op dat de warmteverliezen of andere bouwtechnische gebreken perfect in kaart brengt en aanbevelingen voor herstellingen of energiebesparingen vermeldt.

Contacteer ons voor informatie over prijzen en/of een afspraak.